Menu

Kullanım Şartları

Birsen Hanım Zeytinliği’ne Hoşgeldiniz.

Birsen Hanim Zeytinliği sahibi olduğu www.birsenhanim.com’a hoş geldiniz.

Birsen Hanım Zeytinliği, seçkin Bayilerine/ bayilerine, seyahatleriyle bağlantılı olarak anlaşmalı olduğu işletmelerde (bundan böyle “Hizmet Veren/İşletme” olarak anılacaktır) ilgili şartlarla ve süreyle sınırlı olarak indirimli olarak rezervasyonları online olarak yapabilme (“Kampanya”) imkanı vermek üzere tasarlanmıştır ve bu sözleşme Bayilerin site kullanım ve bu Kampanyalardan yararlanma şartlarını düzenlemektedir (İşbu sözleşmede içinde geçen Kampanya terimi 4077 Sayılı Kanun madde 7’de hükme bağlanan kampanya niteliğinde olmayıp sözlük anlamı ile kullanılmaktadır.).

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.birsenhanim.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız, bu sayfalarda yazılı olan şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Birsenhanim.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları kısmen veya tamamen dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu takdirde Kullanım Şartları yeni haliyle, değişiklik tarihi de belirtilerek siteye konulacaktır. Kullanım şartlarında olabilecek değişiklikleri görmeniz için, www.birsenhanim.com’u ziyaret ettiğinizde sık sık bu sayfayı da okumanızı tavsiye ederiz.

www.birsenhanim.com’a Bayi olmak ve verilen hizmetlerden yararlanmak, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Bununla birlikte, ileride sunulan hizmetlerin bir kısmı veya tamamı ücretli hale getirilebilir, farklı ücretli ve ücretsiz Bayilik biçimleri oluşturulabilir.

Bu kullanım şartlarına aykırılık halinde site yönetimi, Bayinin site kullanımını engelleyebilir ve bu tür girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

1.     Kullanım ve Güvenlik

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgiler siteye kaydedilemez.

1.b. Sitede yer alan çalışmalar ve içerik kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılamaz veya kullanılmaya çalışılamaz.

1.c. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz, faaliyetler yapılamaz, yapılmaya çalışılamaz ve bilgiler alınamaz, silinemez, değiştirilemez.

1.d. Bayi hesabını başkasıyla paylaşmamak, başkasına devretmemek, hesabına erişim bilgilerinin ve hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Bayilere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bunların üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumundan ve bu kullanımların her türlü sonucundan doğrudan Bayi sorumludur. Bayi bu kullanımlar bakımından Birsen Hanım Zeytinliği’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, Birsen Hanım Zeytinliği’ne karşı hiçbir suçlama ve tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul etmektedir. Birsen Hanım Zeytinliği’nin bu tür usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bayinin, böyle bir kullanım olması halinde, vakit geçirmeksizin Birsen Hanım Zeytinliği’ne haber vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde Bayi, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Bayiye aittir.

1.e. Bayinin, Birsen Hanım Zeytinliği Kampanyalarının, Birsen Hanım Zeytinliği’nin satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak,Birsen Hanım Zeytinliği’ne zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, Kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Birsen Hanım Zeytinliği’nin Kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötBayi kullanılmasının Birsen Hanım Zeytinliği tarafından tespit edilmesi durumunda, Birsen Hanım Zeytinliği’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında, söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının Bayiliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

1.f. Birsen Hanım Zeytinliği üzerinden bir kısım hizmetlerin alınabilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için en az (18) yaşın doldurulmuş olması gerekebilir. Birsen Hanım Zeytinliği, gerektiği durumlarda, reşit olmayan Bayilerden kendi ebeveynlerinden onay belgesi getirmelerini talep edebilir. Bu durumda, Bayilik veya belirli bir hizmetten faydalanmayı talep eden kişinin veya Bayinin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Bayilik başvurusu geçersiz kılınır. Bu kişinin Bayi olması halinde ise, Birsen Hanım Zeytinliği söz konusu hizmeti veya Bayiliği sonlandırabilir.

On sekiz (18) yaşından küçük olanlar fiil ehliyetini gerektiren hiçbir işlemin tarafı olamazlar (bununla sınırlı olmamak üzere Site’de sunulan Kampanyalardan yararlanamazlar), Birsen Hanım Zeytinliği tarafından düzenlenebilecek piyangolara, çekilişlere ve benzeri kampanya ve düzenlemelere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine verilmez.

Birsen Hanım Zeytinliği şirket politikası, iş modeli veya hukuki mevzuata uygun olarak, kişilerin Bayi olmaları veya mevcut Bayilerin hizmetlerden bir kısmı veya tamamından faydalanmaları için zaman zaman, sürekli veya süreksiz olarak, bildirmeksizin ve Birsen Hanım Zeytinliği’ne herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, yaş sınırı getirebilir. Söz konusu yaş sınırı veya yaş sınırları uygulamalarında, halihazırdaki Bayilerin yaş sınırına uymaması durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın söz konusu Bayilikler en kısa sürede iptal edilecektir.

Birsen Hanım Zeytinliği, bu madde kapsamında, kişilerin veya Bayilerin yaşlarını Birsen Hanım Zeytinliği’ne bildirmelerini veya teyit etmelerini veya T.C. numarasına bağlı kimlik kontrolü gibi metodlarla belgelendirmelerini ve doğrulamalarını talep edebilir. Bu durumda, Bayilik talep eden kişinin veya Bayinin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Bayilik başvurusu geçersiz kılınır veya Birsen Hanım Zeytinliği’nin söz konusu Bayiliği sonlandırma hakkı doğar. Bayi, hizmetin ve sanal ortamların özü icabı, şirket politikalarının, iş modelinin veya hukuki mevzuatın sıklıkla ve radikal olarak değişebileceğinin bilincinde olduğunu peşinen kabul eder.

1.g. Her bir Bayilik sadece tek bir kişiye ait olabilir. Kullanıcılar Bayilik için sundukları kendilerine ait profilde sakladıkları bilgilerin kendilerine ait, doğru ve gerçek olduğunu garanti etmektedirler. Aynı şekilde, tek bir kişi birden fazla Bayilik tesis edemez. Her iki durumda da, fark edilmesi halinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, Birsen Hanım Zeytinliği tarafından Bayilikten çıkartılacaklardır. Ayrıca Bayilik sürekli veya geçici olarak bir başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

2.     İçerik Kullanımı

2.a. www.birsenhanim.com’da sunulan görsel, yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. www.birsenhanim.com'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyon ya da seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Birsen Hanım Zeytinliği’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Birsen Hanım Zeytinliği'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Bunun yanında, site içeriğinde yer alan bütün grafikler, yazılar, görüntüler, bilgi, tasarım ve veri tabanının oluşturulmasında kullanılan her türlü yazılım, fikri mülkiyet hakları kapsamında ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

2.c. www.birsenhanim.com, her türlü yorum ve eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu yorum ve eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3.     Sorumluluklar

3.a. www.birsenhanim.com ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcılar bu sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanmaya başladıkları takdirde, bu tip bilgilerin Birsen Hanım Zeytinliği tarafından, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, üçüncü kişilerle paylaşılmasına peşinen muvafakat etmektedirler.

3.b. Kişi, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, www.birsenhanim.com’a Bayi olup, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.birsenhanim.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Bayi, www.birsenhanim.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Birsen Hanım Zeytinliği’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Bayiye aittir.

3.d. Bayinin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve sitede toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Bu bakımdan Bayi, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların site aracılığıyla paylaşılamayacağını bildiğini, aksi şekilde davranması durumunda kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Bayi, Birsen Hanım Zeytinliği ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Birsen Hanım Zeytinliği ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Bayi, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Birsen Hanım Zeytinliği’ e, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.

3.e. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.birsenhanim.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Birsen Hanım Zeytinliği tarafından geçici veya sürekli olarak Bayi' nin www.birsenhanim.com'dan yararlanması engellenebilir ve/veya Bayiliği iptal edilebilir.

3.f. Bayi, diğer Bayilerin ve ziyaretçilerin www.birsenhanim.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Bayi, diğer Bayilerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Bayiliği sonlandırılacağı gibi bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.g. Bayi, siteye konulmak üzere Birsen Hanım Zeytinliği’ e verdiği ve site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünceler, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserleri dahil olmak üzere her türlü içeriğin tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Birsen Hanım Zeytinliği’ e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. Birsen Hanım Zeytinliği’ in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Bayinin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

Bayi, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, siteye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Birsen Hanım Zeytinliği 5651 sayılı Kanun uyarınca, Bayi tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bayi siteye sağladığı içerikten tek başına sorumludur.

3.h. Birsen Hanım Zeytinliği ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Birsen Hanım Zeytinliği tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Birsen Hanım Zeytinliği sorumlu tutulamaz.

3.i. Bayi, Birsen Hanım Zeytinliği’ den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve  her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan haklara dair uyarı ve notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.j. Bayiliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Bayi tarafından www.birsenhanim.com üzerinden her zaman yapılabilir. Bayiliğinizin sonlandırılmasını istiyorsanız, info@birsenhanim.com.com 'a mesaj atabilirsiniz. Bayiliğini sonlandıran kullanıcının siteye sonlandırdığı Bayi profili ile giriş yetkisi iptal edilecektir. Bayiliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Ancak kişi tekrar Bayi olmak istediğinde, ilkinden bağımsız yeni bir Bayiliği her zaman oluşturabilir. Sözleşmenin Bayi tarafından sonlandırılması, Bayinin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Birsen Hanım Zeytinliği’ in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bayi dondurarak iptal ettiği Bayiliğini, Birsen Hanım Zeytinliği’ e mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, Bayiliğini başlattığı andaki geçerli sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.

3.k. Birsen Hanım Zeytinliği ya da Bayinin kendisi tarafından sonlandırılan Bayi hesabına ait her türlü kaydı Birsen Hanım Zeytinliği silip silmemekte serbesttir, Bayi veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Verdiğiniz bilgiler Birsen Hanım Zeytinliği tarafından veri amaçlı kullanılabilir.

I. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan; adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, adres bilgileriniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz Birsen Hanım Zeytinliği’ le paylaştığınız sürece sitemizdeki hizmetlerden rahatça faydalanabilmeniz amacıyla saklanmaktadır.

II. Sitemizde tarafımızca saklanmış olan bilgiler, sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmak ve bir satış anlaşması yapmak için kullanılmaktadır. Bahse konu olan bu bilgiler, bir satış anlaşması esnasında kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

III. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

IV. Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara satılabilir veya devredilebilir.

Hizmetin özü icabı, Bayinin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer Bayilerin hizmeti aksamadan veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir. Aynı şekilde hizmet' in özü icabı, Bayinin, sunduğu içeriği Bayiliği sırasında siteden geri çektiği haller haricinde, sözleşmenin Bayi tarafından sonlandırılması veya Bayiliğinin dondurulması durumlarında dahi, söz konusu içerik geri dönülemez olarak Birsen Hanım Zeytinliği veri tabanına işlenmekte olduğundan, Birsen Hanım Zeytinliği’ in işbu madde kapsamındaki içerikle ilgili oluşmuş olan tüm hakları aynen devam eder.

3.l. Bayilerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

3.m. Birsen Hanım Zeytinliği bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile veya değişik sebeplerle link verdiği (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar), tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir, bunlarla ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.n. www.birsenhanim.com, kullanım şartları, gizlilik politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Bayiliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.o. Bayi, siteyi herhangi bir ürünün veya hizmetin satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla kısıtlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Bayi, hizmet üzerinden diğer www.birsenhanim.com Bayilerinden doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde de bulunamaz. Bayi diğer www.birsenhanim.com Bayilerinden ticari veya başka amaçlı olarak elektronik posta, telefon numarası dahil olmak üzere herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

3.p. Bayi Birsen Hanım Zeytinliği ile yazılım, içerik, hizmet veya siteyi oluşturan öğelerinin bir kısmını veya tamamını kopyalama, örnek alma, veya başkaca esinlenme şeklinde, bu sözleşmede belirtilen hizmetin verilmesi kapsamında, doğrudan veya dolaylı olarak Birsen Hanım Zeytinliği’ in haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.r. Sitenin belirli yerlerinde, bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.s. Bayi, Birsen Hanım Zeytinliği’ in hiçbir şekilde hizmet sağlayıcısı olmadığını aksine sadece Hizmet Veren/ İşletme ile Bayi arasında aracı olduğunu ve Bayi ile İşletme arasında satın alınan hizmete dayanan ilişkinin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu çerçevede, “Hizmet Veren/İşletme” tarafından sunulacak hizmetler bu sözleşmenin konusu olmadığı gibi, Birsen Hanım Zeytinliği’ in taahhüt ve garantisi altında değildir. Bu bakımdan, Birsen Hanım Zeytinliği’ in rolü hizmetin/ürünün sağlayıcısı İşletme ile Bayiyi internet ortamında buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır. Birsen Hanım Zeytinliği, İşletme tarafından Bayiye sunulan ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. Bayi, bu türlü talepleri yalnızca İşletme'ye karşı ileri süreceğini, Birsen Hanım Zeytinliği’ e karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.t. Bayilere ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Politikası" sayfasını ziyaret ediniz.

3.u. Bayi, Bayilik tarihinden itibaren bu Kullanım Şartları’ nın tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bayi işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Birsen Hanım Zeytinliği’ in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Birsen Hanım Zeytinliği, Bayinin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Bayiye aynen rücu hakkına haizdir.

3.v. Bayi, işbu Bayilik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Birsen Hanım Zeytinliği tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Bayi, Birsen Hanım Zeytinliği tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Bayi' den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Bayi dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Birsen Hanım Zeytinliği’ e çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Birsen Hanım Zeytinliği, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Birsen Hanım Zeytinliği derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

4.     Birsen Hanım Zeytinliği’un Hak ve Sorumlulukları

4.a. Birsen Hanım Zeytinliği, Bayinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, Bayinin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde hizmetin ifası ve yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bayinin www.birsenhanim.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Bayiye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Birsen Hanım Zeytinliği ilgili Bayinin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Birsen Hanım Zeytinliği, hizmeti ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla ile birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. Birsen Hanım Zeytinliği, hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Birsen Hanım Zeytinliği herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Birsen Hanım Zeytinliği taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Birsen Hanım Zeytinliği’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Bayi işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartları yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile www.birsenhanim.com sitesinde yayınlanacak, gerek görüldüğü takdirde elektronik posta ile Bayiye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.birsenhanim.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.birsenhanim.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek sorumluluğu Bayiye ait olduğundan, Bayi değişikliklerden haberdar olmadığını hiçbir zaman iddia edemez.

Bayinin sunulan hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve bu sözleşmeyi uygun şekilde sonlandırması gerekir.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.birsenhanim.com sitesine göndermiş olan Bayinin Bayiliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Birsen Hanım Zeytinliği tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Birsen Hanım Zeytinliği, sitede veya serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Bayinin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen Bayiye aittir.

Hiçbir durumda Birsen Hanım Zeytinliği’nin site ya da herhangi bir içeriği kullanma veya kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı hasarlardan dolayı, bu hasarların doğabileceğine ilişkin olarak daha önce bilgilendirilmiş olsa da ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, kâr kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

4.d. Birsen Hanım Zeytinliği’nin özellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site’deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar, (b) Her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.

4.e. Birsen Hanım Zeytinliği, Bayi hakkında doğrudan veya dolaylı olarak her türlü bilgiyi toplayabilir, bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve bu sözleşmenin Birsen Hanım Zeytinliği’e tanıdığı haklar kapsamında satış faaliyetleri de dâhil her türlü ticari faaliyette Bayinin yasal çerçevedeki haklarına zarar vermeyecek şekilde en geniş şekliyle kullanabilir.

4.f. Hizmet'in özü icabı, Birsen Hanım Zeytinliği, sitede Bayiler için belirlenmiş profillerde Bayi profiline ait varsayılan ayarları, Bayiye ait gizlilik seçenekleri de dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, sitedeki tüm değişken veya varsayılan ayarların hepsini veya bir kısmını Bayiye bildirmeksizin değiştirebilir. Bu değişiklikleri takip etmek Bayinin sorumluluğundadır.

4.g. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Birsen Hanım Zeytinliği gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Birsen Hanım Zeytinliği, bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Birsen Hanım Zeytinliği için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Birsen Hanım Zeytinliği’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

4.h. Birsen Hanım Zeytinliği, sitede bulunan tüm içeriğin doğruluğunu kontrol etmek için elinden gelen çabayı sarf etmektedir Bir Kampanya'nın www.birsenhanim.com sitesinde yapılan sunumu, siteye girildiği anda doğrudur. Ancak Kampanya içeriğinde değişiklikler olabilir. Birsen Hanım Zeytinliği bu bakımdan sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Birsen Hanım Zeytinliği sitesi ve yetkililerine sorumluluk yüklenemez.

4.i. Birsen Hanım Zeytinliği’nin bu kullanım koşulları ve kullanıcının Bayiliği çerçevesinde herhangi bir şekilde sorumlu kabul edilmesi halinde, hiçbir şekilde hile ve ağır kusuru dışında sorumlu tutulamayacaktır.

5.     Kampanyalara İlişkin Hükümler

5.a. Birsen Hanım Zeytinliği, (i) Bayileri tarafından www.birsenhanim.com sitesi üzerinden anlaşmalı Hizmet veren/İşletmeler tarafından sunulan Kampanyaların incelenmesine imkan vermekte, (ii) Bayilerine ilgili Kampanya’ya ilişkin olarak sitede yayınlanan ilgili şartlarla ve süreyle sınırlı olarak rezervasyonları online olarak yapma imkanı vermekte (iii) rezervasyon yapılması halinde ücreti tahsil etmekte (iv) tahsil ettiği bedelleri Hizmet Veren/İşletme’ye aktarmaktadır. Birsen Hanım Zeytinliği’nin faaliyet alanı yalnızca bu Kampanyaları web sitesi üzerinden Bayilerin erişimine sunmak ve bu fırsatların elde edilebilmesi için platform görevi sağlamaktadır. Hizmetin sağlanması konusunda Bayi ile sözleşme tarafı yalnızca İşletme/Hizmet Verendir. Birsen Hanım Zeytinliği sadece Kampanya’dan yararlanılmasında aracı olarak görev almaktadır. Bu sebeple Kampanya konusu hizmetin ifasından, ayıp ve kusurundan Birsen Hanım Zeytinliği sorumlu değildir.

5.b. Bayi, bir otel (veya başka bir konaklama tipi) için rezervasyon yaptığında kendisinden adı, (ev veya iş) adresi, (işe ait veya kişisel) e-posta adresi, (cep, ev veya iş) telefon numarası, kredi kartı bilgileri (kredi kartı cinsi ve numarası, CVC kodu, son kullanım tarihi, kredi kartı sahibinin adı), rezervasyonla ve sigara içilmesiyle ilgili tercihleri gibi bilgileri talep eden çevrimiçi formlar doldurması istenecektir. Bu bilgiler rezervasyonunu işleme almak, gerçekleştirmek ve tamamlamak (rezervasyonun teyidi için e-posta gönderimi dahil) için gereklidir. Bayinin, bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Bayinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Bayinin uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Birsen Hanım Zeytinliği’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği gibi bu nedenlerle uğrayabileceği zararları da Bayi’den talep etme hakkı bulunmaktadır.

5.c. Birsen Hanım Zeytinliği, online ve gerçek zamanlı rezervasyon yapan bir sitedir. Site üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifresiyle yapılan tüm rezervasyon işlemlerinin doğuracağı her türlü mali/cezai yükümlülük ve verdiği bilgilerin doğruluğuna dair sorumluluk kullanıcının kendisine aittir. Yapılan rezervasyonlarda her Kampanya için Hizmet Veren’in kendi koşulları geçerlidir. Bayi, herhangi bir Kampanya’dan faydalanmak suretiyle rezervasyon yaptırdığında, rezervasyon yaptırdığı Hizmet Veren/İşletme’nin koşul ve şartlarını kabul etmiş sayılır. Bu koşul ve şartlar Hizmet Veren’in boş yerinin olması, yaş sınırı, en fazla doluluk oranı, evcil hayvan kuralları, küçük çocuk kuralları gibi şartları da içerir. Hizmetten yararlanılması ön görülen bu gibi koşulların yerine getirilmemesi halinde rezervasyon ücretinin iadesi söz konusu değildir. Bayi’nin katılım koşullarını dikkatlice okuması gerekli ve önemlidir. Bayi, Hizmet Veren’in bu tür herhangi bir şartına uymaması nedeniyle Birsen Hanım Zeytinliği’nin uğrayacağı zararın Bayi hesabından doğrudan tazmini ve rezervasyonunun iptali gibi durumlarla sonuçlanabileceğini kabul eder.

5.d. Birsen Hanım Zeytinliği, Bayilerine hizmetlerini sunabilmek amacıyla İşletmelerle belirli otel ücret tarifeleri üzerinden pazarlık yapmakta ve bu pazarlıklar sonucu oluşan ücreti kendi sitesinde Bayilerine sunmaktadır. Kampanya fiyatı bağlayıcıdır. Bayi sitede işlem yapmakla Birsen Hanım Zeytinliği’e sitede verilen toplam bedel üzerinden kendi hesabına ilgili otelde rezervasyon yapmak ve bu bedeli, bilgilerini verdiği kredi kartından tahsil etmek konusunda yetkilendirmektedir. Bu bedele rezervasyonun niteliğine göre eklenecek diğer ek ücret ve vergilerin tahsili de Birsen Hanım Zeytinliği’nin yetkisi dahilindedir.

5.e. Birsen Hanım Zeytinliği tarafından, ödemeler sırasında optimum güvenliğin sağlanması için, ödeme trafiğini sağlamada "3D Secure" sistemleri kullanılmaktadır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası) Birsen Hanım Zeytinliği tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak Birsen Hanım Zeytinliği’nin anlaşmalı olduğu bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Online ödeme sistemlerinin kullanılması bazı riskler içermektedir. Kullanıcılar bu riskleri bilerek ve kabul ederek bu sistemleri kullanmaktadır. Birsen Hanım Zeytinliği bu konuda bir sorumluluk kabul etmemektedir. Özellikle, Bayinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Bayinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Bayinin uğrayabileceği zararlardan Birsen Hanım Zeytinliği’nin hiçbir şekilde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bayinin hesabı üzerinden tanımlanmış kredi kartının uygunsuz kullanımın söz konusu olduğu durumlarda Birsen Hanım Zeytinliği’nin bilgilerin doğruluğunu veya Bayinin kimliğini teyit etme zorunluluğu yoktur. Uygunsuz kullanımın saptanması halinde tahsil edilen bedelinin iadesi mümkün değildir. Birsen Hanım Zeytinliği bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Rezervasyon işlemi, Bayi tarafından yapılan ödemenin Birsen Hanım Zeytinliği tarafından başarılı şekilde kayda geçirilmesiyle gerçekleşir. Şayet Bayi tarafından yapılacak ödeme kart limitinin olmaması, hatalı kart şifresi vs gibi herhangi bir sebeple başarılı olmazsa rezervasyon yapılamaz. Satın alınan her Kampanya’ya ilişkin işlem sonunda Birsen Hanım Zeytinliği tarafından Bayiye bu işleme ilişkin bir rezervasyon numarası içeren bir onay maili iletilecektir. Birsen Hanım Zeytinliği Bayi rezervasyonları arasındaki takibin kolay şekilde yapılabilmesi ve herhangi bir kanuna aykırı fiilin önlenmesi için bu işleme ilişkin bilgileri İşletme’ye iletme hakkını saklı tutar.

5.f. Rezervasyon bedeli Bayiden internet sitesi kanalıyla tahsil etmektedir. Bayi, hizmeti, ilan edilen Kampanya ve burada açıklanan koşullarla satın aldığını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Bedel mukabili fatura malın/hizmetin alındığı İşletme tarafından düzenlenecektir. Bunun dışında Birsen Hanım Zeytinliği’nin Bayi’ye fatura düzenlemesi söz konusu değildir. Birsen Hanım Zeytinliği’nin işletmenin fatura düzenlememiş olmasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bayi, Site aracılığı ile İşletme tarafından ilan ve teklif edilen ürün ve hizmeti yine Site’de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bayi’nin ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, hizmetin kullanılması sırasında ilgili İşletme tarafından düzenlenerek Bayiye verilecektir. Birsen Hanım Zeytinliği bu faturanın düzenlenmesinden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.g. www.birsenhanim.com sitesi üzerinden Bayilere, Kampanyalar dahilinde, belirli tarih aralıkları için avantajlı/indirimli rezervasyon imkanı sağlanmakta olduğundan, Kampanya şartlarında açıkça belirtilmediği takdirde www.birsenhanim.com sitesi üzerinden yapılan rezervasyonların iptali ve rezervasyonlarda değişiklik yapılması mümkün değildir. Bayi Kampanya’dan yararlanmakla, rezervasyonun iptalinin veya rezervasyonda değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını ve bununla ilgili olarak Birsen Hanım Zeytinliği’den herhangi bir nam altında hiçbir şekilde iade ve tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Kampanya koşullarında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, rezervasyon iptali ve değişikliğinin mümkün olduğu hallerde, rezervasyonla ilgili değişiklik ve iptal kuralları her “Hizmet Veren/İşletme” ye göre değişiklik gösterebilir. Böyle bir durumda Birsen Hanım Zeytinliği ekstra ücret talep edebilir.

5.h. Zaman zaman Kampanyaları sunan İşletmeler, Kampanya konusu hizmetleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde bedelin Bayiye iadesi İşletme adına Birsen Hanım Zeytinliği tarafından İşletmenin bu iadeye onay vermesinin ardından yapılacaktır. Bu onay ve dolayısıyla iadenin gecikmesi bakımından Birsen Hanım Zeytinliği hiçbir yükümlülük kabul etmez.

5.i. Bayi’nin, rezervasyonunun ilk gününde otele giriş (check-in) yapmaması durumunda, rezervasyonunun takip eden günlerini kullanmak istediğini Birsen Hanım Zeytinliği’e en geç rezervasyonunun ilk gecesine kadar bildirmelidir, aksi takdirde rezervasyonu iptal edilecektir. Bayi, rezervasyon tarihlerinde uygun zamanda otele giriş yapmaması halinde kendisinden rezervasyon ücretinin ilgili ek ücret ve vergiler de dahil olmak üzere tam olarak tahsil edileceğini kabul eder.

5.j. Birsen Hanım Zeytinliği kendisi veya kendi bünyesindeki kuruluşlar tarafından düzenlenerek sunulduğunu açıkça bildirmediği hiçbir hizmet / kampanya bakımından sağlayıcı konumunda değildir. Bayi bu bakımdan Birsen Hanım Zeytinliği’nin Hizmet Veren/İşletme ile kendisi arasında sadece bir aracı olarak bulunduğunu, Bayi ile bu Hizmet Veren/İşletme arasındaki sözleşmeye taraf olmadığını bildiğini kabul eder. Birsen Hanım Zeytinliği aracılığıyla sunulan hizmetlere ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere ilgili mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifasından dolayı tek sorumlu, hizmet veya ürünü sağlayan ve bu kullanım şartlarına taraf olmayan üçüncü şahıs konumundaki Hizmet Veren/İşletmedir. Bayi, Hizmet Veren/İşletme’nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Birsen Hanım Zeytinliği’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Birsen Hanım Zeytinliği’nin bu sunulan ürün veya hizmetlerin mevzuata uygun veya taahhüt edilen biçimde sağlanacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve Birsen Hanım Zeytinliği’den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca ilgili hizmet veya ürün sağlayıcıya yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.     Mesafeli Sözleşmelere Dair Mevzuatın Uygulanması

6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2. maddesine göre bu yönetmeliğin 5, 6, 7, 8. maddeleri ile 9. maddesinin 1. fıkrası seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz. Bu sebeple Birsen Hanım Zeytinliği’nin Bayiye herhangi bir ön bilgilendirme formu sunmak veya yönetmelikte düzenlenmiş cayma hakkını kullandırmak yükümlülüğü olmadığı gibi Bayi bu yönetmeliğin bahsi geçen maddelerine dayanarak cayma hakkı ve bu maddelerde düzenlenmiş diğer haklarını kullanmayı talep edemez.

7.     Sözleşmenin yürürlülüğe girmesi

Bayi kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, yukarıda belirtilen hallerde Bayiliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

8.     Yetkili mahkeme ve uyuşmazlıkların çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

9.     Tebligat Adresleri

9.a. Birsen Hanım Zeytinliği sitesi Bayilerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak Bayinin Birsen Hanım Zeytinliği’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

9.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine geçerli şekilde yapılmış sayılacağını kabul ederler.

9.c. Yine Birsen Hanım Zeytinliği’ in Bayinin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim elektronik postanın Birsen Hanım Zeytinliği tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra geçerli şekilde Bayiye ulaştığı kabul edilecektir.

10.   Bölünebilirlik

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması veya uygulanmaması, Anlaşma'nın geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.

Bayi, bu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

<
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Canlı Destek
Online Satış